Talkoot ja vuosikokous 2014

13.04.2014

Kentän talkoot ja vuosikokousasiat. Tervetuloa! 

----------------------------

Marjapallo ry:n kevätkokous 2014

Aika: sunnuntaina 27.4.2014 klo 10.00

Paikka: Marjaapallon kenttä

 

1. Kokouksen avaus

2. Valitan kokoukselle a) puheenjohtaja, b) sihteeri, c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat myös mahdollisena ääntenlaskijoina

3. Todetaan läsnäolevat ja heidän äänioikeutensa.

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Esitetään vahvistettavaksi johtokunnan laatima toimintavuoden vuosi- ja tilikertomus

6. Tilintarkastajien lausunto

7. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen asianomaisille

8. Vahvistetaan seuran urheilumuodot ja toimihenkilöt vuodelle 2014

                             - puheenjohtaja

                             - hallitus

                             - rahastonhoitaja

                             - tilintarkastajat

                             - varatilintarkastajat 

                             - kilpailujohtajan valinta

9. Pelioikeudet 2014

10. Kauden 2013 maksut

11. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja budjetti vuodelle 2014

12. Muuta asiat

                             - Marjaniemi Open 2013

                             - Marjaniemi Open 2014

                             - Kesän tenniskurssi

13. Kokouksen päättäminen

17.05.2014Vuoden 2014 tiedote
13.04.2014Talkoot ja vuosikokous 2014
04.05.2013Kenttämestarit - kentän hiekan nosto
27.06.2012Klubi-Koppi remontissa viikon
06.05.2012Kenttä auki - nyt pelaamaan
17.04.2012Uudet nettisivut